Реклама


Моля, изтеглете информацията за нашата цена на рекламни страници, влагане, отстъпки, утежнения, тираж, периодичност, обем, аудитория и технически изискания за всяко от изданията на "ЕС МЕДИА" АД


Изтегли нашите тарифи

S Media - Rate cards - BG WEB.pdf

S Media - Rate cards - ENG WEB.pdf

S Media AD - Rate Cards BG 2019.pdf