Контакти

Контакти

ЕС Медиа АД

София, бул. Христофор Колумб 43

Телефон на редакцията: 02/4144352

Отдел „Реклама“: 02/4006666
Отдел „Финанси“: 02/4144357
Отдел „Разпространение и абонамент“: 02/4006646

Карта с адреса ни

Leadway Media Solutions Ltd.

...................................