Представянето на българското издание на годишника „СВЕТЪТ ПРЕЗ 2018 г.”

Списание „Икономист“, ексклузивен лицензиант на британското списание The Economist и издание на Ес Медиа АД, има удоволствието да Ви покани на представянето на българското издание на годишника „СВЕТЪТ ПРЕЗ 2018 г.”, съвместен продукт на The Economist и „Икономист“. Годишникът представя визията на бизнес лидери и известни световни личности за следващата година, както и прогнозите на авторитетните журналисти на британското издание. В съвместното издание има и специална част с прогнози за развитието на България на изявени български експерти от обществено-икономическата сфера.

14 декември 2017 година I 10:30 часа I хотел „Хилтън“