Представяне на българското издание на годишника „СВЕТЪТ ПРЕЗ 2018 г.”, съвместен продукт на The Economist и „Икономист“

На 14 декември 2017 година в зала „Вихрен“ на хотел „Хилтън“ бе представено българското издание нагодишникът „Светът през 2018 г.“. Изданието е съвместен продукт на The Economist и „Икономист“. 

Представяне на българското издание на годишника „СВЕТЪТ ПРЕЗ 2018 г.”, съвместен продукт на The Economist и „Икономист“

Годишникът представя визията на бизнес лидери и известни световни личности за следващата година, както и прогнозите на авторитетните журналисти на британското издание. В съвместното издание има и специална част с прогнози за развитието на България, които бяха представени от Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк и д-р Мариана Чолакова, почетен консул на Федерална република Германия и управител на пловдивското представителство на Германо-Българската индустриално-търговска камара